Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia


Moduł 10. Jak trafiają do nas wirusy, czyli dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online – część 3

Omawiane kwestie:

Instalowanie programów, gier, aplikacji – pułapki, sposoby reagowania na podejrzane komunikaty.