Przedłużony!!! Konkurs „Przeczytaj koniecznie!”

Filia w Jurkach i w Bogaczewie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu ogłasza konkurs na recenzję książki pt. „Przeczytaj koniecznie!”. Celami konkursu są:

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,

-rozwijanie talentów literackich,

-propagowanie czytelnictwa jako wartościowego spędzania czasu wolnego,

-aktywizowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypożyczenie pięciu książek ze zbiorów filii i napisanie recenzji wybranej z nich. W przypadku uczniów klas I dopuszcza się drobną pomoc rodzica (uczeń tworzy recenzję, rodzic pomaga ją zapisać). Do każdej dostarczonej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną metryczkę.

Konkurs jest dedykowany dla dwóch grup:

Szkoły podstawowe – klasy I-III,

Szkoły podstawowe – klasy IV – VIII.

Prace należy złożyć w filii bibliotecznej w Jurkach do dnia 14.01.2019 roku  lub w filii bibliotecznej w Bogaczewie do dnia 15.01.2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w terminie ustalonym przez bibliotekarza.

Załączniki