Podsumowanie konkursu “Mój ulubiony miś”

28.11.2017 w Bogaczewie oraz 29.11.2017 w Jurkach odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Mój ulubiony miś”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, do obu filii bibliotecznych wpłynęło wiele prac stworzonych różnego rodzaju technikami. Wyłonienie laureatów okazało się bardzo trudne, po długich naradach nagrodzono następujące osoby:

W Jurkach:

W kategorii I: klasy 0-III
I NAGRODA: Piotr Kowalczyk, kl. I
II NAGRODA: Natalia Roguska, kl. II
III NAGRODA: Lena Lenkiewicz, kl. I
Wyróżnienia:
Dominika Roguska, kl. II
Julia Jakusik, kl. I
Alicja Sarniak, Oddział Przedszkolny
W kategorii II: klasy IV-VIII
Wyróżnienie:
Kornelia Burżak, kl. IV

W Bogaczewie:

W kategorii I: klasy 0-III
I NAGRODA: Patrycja Sobiech, kl. „0”
II NAGRODA: Dawid Czyżyk, kl. III
III NAGRODA: Daria Gierwatowska, kl. „0”
Wyróżnienia:
Julia Sarna, Oddział Przedszkolny,
Lena Jędrasik, Oddział Przedszkolny.
W kategorii II: klasy IV-VIII
I NAGRODA: Rafał Buta, kl. IV
II NAGRODA: Wiktoria Brzezińska, kl. V
III NAGRODA: Adam Heymann, kl. IV
Wyróżnienia:
Wiktoria Pupeć, kl. V
Alicja Łączyńska, kl. V

 

Galeria: