Mistrz Promocji Czytelnictwa

Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zajęła I miejsce w tegorocznej edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W konkursie brane były pod uwagę akcje podjęte w 2016 roku mające na celu popularyzację czytania. Jury oceniało działania bibliotek wedle poniższych kryteriów:

  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie innych środowisk i organizacji (księgarze, wydawcy, organizacje pozarządowe, inni partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
  • formy promocji imprez popularyzujących czytelnictwo (oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.)
  • udział lokalnych mediów w akcjach promocji czytelnictwa organizowanych przez bibliotekę

20 kwietnia w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie odbyło się wręczenie nagród laureatom.

Jest nam niezmiernie miło, że działania morąskiej biblioteki zostały w ten sposób docenione. Serdecznie dziękujemy szczególnie naszym Czytelnikom. Osiągnęliśmy taki wynik razem z Wami dzięki temu, że systematycznie korzystacie z oferty biblioteki, uczestniczycie w wydarzeniach i tym samym wspieracie naszą działalność. Jesteśmy zmobilizowani do podejmowania kolejnych akcji!

Gratulujemy pozostałym bibliotekom, które zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie.

Galeria: