Spotkania dla młodych sympatyków fotografii

Plakat zapraszający na zajęcia, w tle klasyczny aparat fotograficznyklasycz

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przygotowała dla uczniów na zajęcia z zakresu fotografii cyfrowej, prowadzone przy współpracy z fotografem Hubertem Kalinowskim (http://www.hubertkalinowski.pl). Zajęcia miały na celu nie tylko nabycie umiejętności technicznych, ale przede wszystkim rozwinięcie inwencji, wyobraźni i wrażliwości artystycznej poprzez własną aktywność twórczą.