Plakat wystawy pokonkursowej "Mój niebieski dzień z autyzmem"

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa „Mój niebieski dzień z autyzmem”

2 kwietnia na całym świecie jest Dniem Świadomości o Autyzmie. Autyzm nie jest chorobą, jest zaburzeniem rozwoju o szerokim spektrum charakteryzującym się nieprawidłowościami/innością w odbiorze świata przez zmysły. Osoby te inaczej czują i reagują na światło, obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. Często mają trudności z precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi. Mają także trudności z klasycznym – w naszym rozumieniu – budowaniem więzi i okazywaniem…

Wystawa „Na niebiesko dla Autyzmu”

Wystawa „Na niebiesko dla Autyzmu”

Wystawa „Na niebiesko dla Autyzmu” zawierająca prace wykonane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych oraz dzieci z autyzmem wraz z rodzicami. Zostały one wykonane podczas trwania projektu Dzień Świadomości na temat Autyzmu w Gminie Morąg zrealizowanego przez Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI. W ramach projektu zostały podjęte działania m.in.: warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli oraz spotkania edukacyjno – integracyjne dla rodzin wychowujących dzieci z autyzmem. Wystawę zwiedzać…

Wystawa „NIE-ZWYKŁE DZIECI”

„Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski!” – to przewodnie hasło ogólnopolskiej akcji związanej ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI w Morągu bardzo aktywnie zaangażowało się w działania, które prowadzone zostały we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Morąg. Włączając się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace wykonane przez dzieci z rodzicami oraz…

Projekt – „Postaw na pracę”

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zaprasza serdecznie osoby niepełnosprawne do udziału w ogólnopolskim projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczenia społecznego poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, wyposażenia w umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zmobilizowania do aktywnego jej poszukiwania. Szkolenia będą odbywały się indywidualnie, jak również grupowo. Na zajęcia będą zapraszani specjaliści, eksperci…