1. Witamy w bibliotece – celem zajęć jest przedstawienie zasobów i zasad korzystania z księgozbioru biblioteki, wyszukiwanie zbiorów bibliotecznych w sposób tradycyjny i elektroniczny. Zapoznanie i wykorzystanie katalogów on-line.
  2. Pismo, umowne znaki – zajęcia mają na celu zapoznanie z historią oraz etapami rozwoju pisma i książki, a także ze zmieniającymi się na przestrzeni wieków narzędziami piśmienniczymi. Zajęcia obejmują warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość odkrywania sztuki kaligrafii za pomocą różnych narzędzi piśmienniczych.
  3. Przegląd prasy – zajęcia mają na celu przybliżenie czasopisma, jako źródła informacji i rozrywki, rodzaje oraz budowa periodyku, zapoznanie się z ofertą dostępną w bibliotece, jak również zaprojektowanie strony tytułowej czasopisma.
  4. Komiks – historia obrazkowa – zajęcia mają na celu poznanie historii powstania komiksu, omówienie cech i jego budowy, zapoznanie się z ofertą biblioteki oraz stworzenie własnej historii w formie obrazkowej.