1. Witamy w bibliotece – zajęcia mają na celu przedstawienie zasobów i zasad korzystania z księgozbioru biblioteki, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez zabawę literacką, a także utrwalenie nawyków kontaktu z książką.
  2. Co wiemy o książce – zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki, zasadami korzystania z księgozbioru oraz przedstawienie oferty bibliotecznej i pracy bibliotekarza. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość połączenia zajęć z pasowaniem na czytelnika.
  3. Czy to baśń czy legenda? – zajęcia mają na celu zaprezentowanie różnicy pomiędzy baśnią a legendą, przedstawienie cech, czasu i miejsca akcji, głównych bohaterów tych gatunków literackich, a także poznanie wybranych baśni i legend.
  4. Chrońmy naszą planetę – zajęcia mają na celu przybliżenie tematyki związanej z ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Przygotowane ekozabawy wskażą sposoby dbania
    o przyrodę i zasady segregacji śmieci.