1. Witamy w bibliotece – celem zajęć jest zapoznanie z działem dla dzieci i młodzieży, zaprezentowanie zbiorów i zasad korzystania z biblioteki, a także zainteresowanie dzieci książką poprzez głośne czytanie i zabawę tekstem.
  2. Wierszowane pory roku – celem zajęć jest omówienie poszczególnych pór roku i zmian zachodzących w przyrodzie poprzez różnorodne zabawy literackie, muzyczne oraz ruchowe.
  3. W królestwie bajek – celem zajęć jest przybliżenie dzieciom świata bajek, zwrócenie uwagi poprzez zabawę na ich walory poznawcze i wychowawcze, a także zaprezentowanie baśni
    w formie teatrzyku Kamishibai.
  4. Zawody dawniej i dziś – celem zajęć jest poprzez zabawy dydaktyczne przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów oraz poznanie ich praktycznej przydatności w życiu.