Termomodernizacja budynków – spotkanie informacyjne


Szczegóły wydarzenia


Instalacja fotowoltaicznych, ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizacja budynków z dotacją do 90%.