Tatr to My


Szczegóły wydarzenia


Uczestnicy: grupa teatralna Pod Scriptum, próby do spektaklu pt. „Pani Twardowska”.