Szkolenie dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu


Szczegóły wydarzenia


Szkolenie dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób a Autyzmem „Nie-Zwykłe Dzieci” w Morągu