Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia


Moduł 7. Dobre praktyki zastosowań

narzędzi do komunikacji

Omawiane kwestie:

Przykłady zastosowań różnorodnych narzędzi (Skype, Wideokonferencja, Teams, Zoom, Messenger, E-mail itp.).  Uzależnienie od korzystania z cyfrowych narzędzi komunikacji – jak rozpoznać, gdzie szukać pomocy.