Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia


Moduł 6. Analiza narzędzi do komunikacji.

Omawiane kwestie:

Internet jako przestrzeń komunikacji. Zasady komunikacji w sieci. Szyfrowanie. Popularne komunikatory. Oprogramowanie. Kultura słowa Internecie.