Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia


Moduł 5. Cyberprzemoc

Omawiane kwestie:

Cyberprzemoc – definicja, rodzaje, przeciwdziałanie. Trolowanie. Hejt. Child grooming. Formy pomocy dla ofiar cyberprzemocy.