Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia


Moduł 15. Zakończenie szkolenia

Omawiane kwestie:

Podsumowanie szkolenia przez osobę prowadzącą i osoby uczestniczące.

Przypomnienie o materiałach dydaktycznych do wykorzystania przez uczestników po szkoleniu.

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.