Zajęcia dla dzieci organizowane przez firmę Atomic Kids – Animator zabawy Małgorzata Kadylak. Kontakt do organizatorów: tel. 501 848 400 e-mail: malgorzatakadylak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/people/Atomic-Kids-Animator-Zabaw-Ma%C5%82gorzata-Kadylak/100063497562771/ *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia dla dzieci organizowane przez firmę Atomic Kids – Animator zabawy Małgorzata Kadylak. Kontakt do organizatorów: tel. 501 848 400 e-mail: malgorzatakadylak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/people/Atomic-Kids-Animator-Zabaw-Ma%C5%82gorzata-Kadylak/100063497562771/

Zajęcia z języka angielskiego organizowane przez firmę New Horizons. Kontakt do organizatorów: tel. 723 553 904 e-mail: newhorizons@gmail.com *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia z języka angielskiego organizowane przez firmę New Horizons. Kontakt do organizatorów: tel. 723 553 904 e-mail: newhorizons@gmail.com *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia z języka angielskiego organizowane przez firmę New Horizons. Kontakt do organizatorów: tel. 723 553 904 e-mail: newhorizons@gmail.com *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia dla dzieci organizowane przez firmę Atomic Kids – Animator zabawy Małgorzata Kadylak. Kontakt do organizatorów: tel. 501 848 400 e-mail: malgorzatakadylak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/people/Atomic-Kids-Animator-Zabaw-Ma%C5%82gorzata-Kadylak/100063497562771/ *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia dla dzieci organizowane przez firmę Atomic Kids – Animator zabawy Małgorzata Kadylak. Kontakt do organizatorów: tel. 501 848 400 e-mail: malgorzatakadylak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/people/Atomic-Kids-Animator-Zabaw-Ma%C5%82gorzata-Kadylak/100063497562771/

Zajęcia z języka angielskiego organizowane przez firmę New Horizons. Kontakt do organizatorów: tel. 723 553 904 e-mail: newhorizons@gmail.com *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia z języka angielskiego organizowane przez firmę New Horizons. Kontakt do organizatorów: tel. 723 553 904 e-mail: newhorizons@gmail.com *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia z języka angielskiego organizowane przez firmę New Horizons. Kontakt do organizatorów: tel. 723 553 904 e-mail: newhorizons@gmail.com *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia dla dzieci organizowane przez firmę Atomic Kids – Animator zabawy Małgorzata Kadylak. Kontakt do organizatorów: tel. 501 848 400 e-mail: malgorzatakadylak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/people/Atomic-Kids-Animator-Zabaw-Ma%C5%82gorzata-Kadylak/100063497562771/ *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Zajęcia z języka angielskiego organizowane przez firmę New Horizons. Kontakt do organizatorów: tel. 723 553 904 e-mail: newhorizons@gmail.com *Biblioteka nie prowadzi zapisów na zajęcia, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem