Program „Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024”

Logotyp programy "Ojczysty – Dodaj do ulubionych"

Zadanie realizowane jest w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Strategicznym celem programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.Opowieść o Krasnalu w Krzywej Czapce wzbogacają piękne ilustracje Aleksandry Krzanowskiej, które rozbudzą wyobraźnię każdego Małego Czytelnika. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

W programie m.in.:

  • konkursy językowo-literackie i plastyczne,
  • warsztaty animacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • gry miejskie,
  • wystawy stacjonarne i plenerowe,
  • debata,
  • wykłady o tematyce językowej,
  • dyktando międzypokoleniowe,
  • spektakle słowno-muzyczne,
  • imprezy plenerowe.

Nazwa zadania: Słowo na wierzchu – językowe inspiracje.
Kwota dofinansowania: 69 000,00 zł, całkowity koszt zadania wynosi 77 750,00 zł.
Termin wykonania zadania: od 01-03-2024 r. do 31-10-2024 r.

Belka z logotypami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury i programu "Ojczysty – dodaj do ulubionych", poniżej informacja "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024"