Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego – wystawa fotografii Macieja Rodziewicza

Plansza z fotografią z lotu ptaka przedstawiająca jeziora, pola, drogi i domostwa pt. "Pojezierze Iławskie w okolicach Likszan"

W marcu i kwietniu w Galerii Lokalnych Artystów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu gościła wystawa fotografii Macieja Rodziewicza, której tematem był Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego.

Autor zdjęć jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Z rejonem warmińsko-mazurskim związany nie tylko przez pracę zawodową, ale również przez własne zainteresowania, w ramach których zajmował się ochroną rzadkich gatunków ptaków drapieżnych – jako Prezes Komitetu Ochrony Orłów oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jest autorem publikacji naukowych popularyzujących wiedzę o ptakach drapieżnych, wykonawcą planów ochrony obszarów chronionych oraz ekspertyz ornitologicznych.

Fotografią zajmuje się od kilkunastu lat. Od 2005  jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody. Był dwukrotnie nagradzany w konkursie na Fotografa Roku Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Jego zdjęcia ukazują się w publikacjach poświęconych przyrodzie, głównie obszaru Pojezierza Iławskiego, w książkach (m.in. wydawnictwa Multico), kalendarzach. Kilkadziesiąt zdjęć jego autorstwa znajduje się na stałej ekspozycji przyrodniczej w Muzeum w Kwidzynie.  Od 2017  Pan Maciej pełni funkcję prezesa Zarządu Okręgu.

Główne zainteresowania fotograficzne Pana Macieja skupiają się wokół ptaków i krajobrazu. Swoje zdjęcia, ukazujące piękno przyrody Pojezierza Iławskiego prezentował na wielu indywidualnych wystawach w takich miejscach jak: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Białowieski Park Narodowy, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Centrum Kultury w Ostródzie, Kawiarnia Yellow w Iławie. W 2001 roku jego dorobek prezentowany był również na zbiorowej wystawie Laureatów Konkursu Fotograficznego „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego.

Obecnie mieszka nad Jeziorakiem na Pojezierzu Iławskim.

Wystawę można było oglądać od 1 marca 2021 do 10 maja 2021 w Wypożyczalni dla Dorosłych w godzinach otwarcia działu.

Galeria: