Wystawa „Śnij, że jesteś ze mną”

Autorka – Janina Ślefarska – ukończyła liceum pedagogiczne, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku i studium podyplomowe w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała też muzykę i śpiew w ostródzkim Studium Nauczycielskim. Uzyskała drugi stopień specjalizacji zawodowej. Przez ponad czterdzieści lat uczyła młodzież plastyki w szkołach na terenie Morąga. Swoje doświadczenia pedagogiczne przekazywała m.in. na łamach prasy fachowej – miesięcznika “Plastyka w Szkole”.

Oprócz działalności zawodowej zajmowała się pracą twórczą. Uczestniczyła w wielu wystawach, przeglądach i konkursach, m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Mrągowie. W 1990 r. prezentowała swoje akwarele, rysunki i prace olejne w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, a w 1994 r. cykl prac malarskich wykonanych techniką kolażu w Galerii Bakałarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju, a także za granicą, m.in. w Niemczech, USA, Danii i Holandii.

Inspiracje do stworzenia tej wystawy:

– René Magritte (malarstwo absurdu, sny – surrealizm),
– film Mariusza Grzegorzka „Jestem twój”,
– przysłowie, że związek (małżeński?) to jak dwie połówki jabłka,
– własne autorskie skojarzenia.

Wystawa została otwarta uroczystym wernisażem, który odbył się 2 lipca w Wypożyczalni dla Dorosłych. Licznie przybyli czytelnicy i przyjaciele autorki analizowali prace prezentowane w „Małej Galerii” i z przyjemnością zapoznawali się z ciekawostkami dotyczącymi powstawania obrazów. Prace Janki Ślefarskiej jak zawsze wywołały szeroką dyskusję wśród zwiedzających. Wernisaż uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku –  Antoniego Ślefarskiego na wiolonczeli (szkoła średnia), Wojciecha Ślefarskiego na skrzypcach (szkoła podstawowa) oraz Kazimierza Ślefarskiego na klarnecie (szkoła podstawowa). Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji. Prace można było podziwiać w terminie od 1 do 31 lipca w Wypożyczalni dla Dorosłych w godzinach otwarcia działu.

Galeria: