Zakończenie projektu „Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu”

Widok biblioteki od strony wejścia

W dniu 14.06.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt. „Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświaty i kultury, stowarzyszeń,  bibliotekarze, wolontariusze i lokalne media. Wszyscy zgromadzeni z uwagą obejrzeli prezentację, która pokazała jak wielkie zmiany nastąpiły w budynku. Pochwał nie było końca, wszyscy podkreślali wzorcową działalność morąskiej biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej inwestycji, która znacznie poprawiła jej wizerunek zewnętrzny i funkcjonowanie. Podczas zwiedzania biblioteki zaproszeni goście zwrócili szczególną uwagę na wyposażenie, nowoczesne technologie w bibliotece, rozwój infrastruktury, nowe usługi i różnorodność zbiorów, a także rolę zespołu bibliotecznego. Wszyscy zgodnie podkreślili, że to dzięki niemu biblioteka zbliża ludzi o różnych pasjach i zainteresowaniach, jest to miejsce nie tylko dla miłośników książek, ale również kina, muzyki, fotografii i malarstwa, a wszelkie zmiany jakie zachodzą  wynikają z potrzeb jej użytkowników. Uroczystość uświetniła swoim recitalem Joanna Paczkowska.

Zadanie „Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu” zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania ze Środków MKiDN: 704754,00 zł

Wkład własny biblioteki: 37378,44 zł

Wkład własny z poprzednich lat: 238850,66

Całkowita wartość zadania to:  980983,10

Zadanie obejmowało:
– przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej,
– wyremontowanie piwnic,
– przeprowadzenie remontu holu i pomieszczenia biurowego,
– wyremontowanie elewacji,
– wyposażenie biblioteki w sprzęt elektroniczny i meble biurowe i magazynowe,
– wyremontowanie chodników,
– wykonanie kanalizacji deszczowej.

Termin realizacji: 02.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

W wyniku realizacji zadania przestrzeń biblioteki została wykorzystana do nowych działań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki skierowanych do zróżnicowanych grup użytkowników, przez co biblioteka stała się jeszcze bardziej przyjazna i otwarta dla mieszkańców.

Dziękujemy serdecznie operatorowi Programu Instytutu Książki, który wspierał nas przez cały okres realizacji zadania oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dofinansowanie. Dzięki Programom Operacyjnym MKiDN morąska biblioteka całkowicie zmieniła swój kierunek działania, poprawa warunków pracy sprawiła, że zespół stał się jeszcze bardziej odważny, kreatywny i pełen pomysłów. Doceniają to czytelnicy i inni bywalcy morąskiej biblioteki.

Galeria: