Wystawa ”Obszary chronione Waszlowani, Gruzja”

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zaprezentowała wystawę fotograficzną pt. ”Obszary chronione Waszlowani, Gruzja”. Autorami prac byli: Adriana Auguścik, Łukasz Auguścik, Cezary Bystrowski, Andrzej S. Jadwiszczak, Janina Targońska. W połowie maja 2016 r. pięcioosobowa grupa wyruszyła na wyprawę do Gruzji, z której przywiozła kilka tysięcy fotografii dokumentujących przyrodę. Zdaniem uczestników wyprawy, dużym egoizmem byłoby zatrzymanie tego wszystkiego dla siebie i nie podzielenie się ich doświadczeniem w szerszym gronie. Podsumowaniem całej wyprawy stała się wystawa fotograficzna. Piękne fotografie można było podziwiać w Wypożyczalni dla Dorosłych od 1 do 30 kwietnia w godzinach otwarcia działu.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Fundacją proNauka