Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Morągu wspólnie z Urzędem Miejskim w Morągu zorganizowały eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczestnicy:
I grupa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych;
II grupa – uczniowie szkół podstawowych VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III;
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Każda szkoła w eliminacjach szkolnych wyłoniła trzech najlepszych zawodników, których zgłosiła do eliminacji gminnych.

Eliminacje gminne odbyły się 29 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu ( parter).

Zakres wiedzy obowiązujący uczestników :

  1. Przyczyny i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
  2. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem.
  3. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
  4. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
  5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, lasów, zbiorów, substancji niebezpiecznych.
  6. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
  7. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  8. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
  9. Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.

O pomoc finaliści szkolni mogą się zwrócić do działających w terenie jednostek OSP, gdzie można obejrzeć remizę i sprzęt przeciwpożarowy. W szkołach można organizować pogadanki tematyczne ze strażakami.

Regulamin konkursu i załączniki znajdują się pod adresem internetowym:
http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej

Materiały do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:
http://www.kppsp.ostroda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=114

Galeria: