Młodzieżowy Klub Filmowy „MOVIE SIĘ TEEN”

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu serdecznie zaprasza uczniów do udziału w spotkaniach w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego „MOVIE SIĘ TEEN”.

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Spotkania będą odbywały się cyklicznie od marca, w co drugi czwartek o godzinie 16.00 w Sali wielofunkcyjnej  MBP w Morągu. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 7.03.2019 r. Działanie będzie ściśle związane z lekcjami języka polskiego, sztuką oraz szeroko pojętą wiedzą o kulturze.

Repertuar będzie składał się z wartościowych filmów, często poruszających problemy społeczne, dotyczące m. in. młodych ludzi. Każda projekcja filmu będzie poprzedzona krótką prezentacją, a zakończona dyskusją. Wierzymy, że przyswojona wiedza i dyskusje wypracowane w czasie spotkań mogą zostać w przyszłości wykorzystane przy wypowiedziach ustnych, jak i tworzenia argumentacji podczas prac pisemnych.

Podczas seansów filmowych zapewniamy miłą atmosferę oraz drobny poczęstunek. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma specjalną kartę, na której będzie mógł zbierać specjalne przygotowane naklejki poświadczające uczestnictwo w zajęciach klubu. Uczniowie systematycznie uczęszczający na spotkania klubu „MOVIE SIĘ TEEN” otrzymają również certyfikat uczestnictwa. Mamy nadzieję, że będzie to podstawa do wyróżnienia uczniów w szkolnym systemie oceniania i nagradzania.

Oferta jest całkowicie bezpłatna.

Koordynator działania: Dominik Jeffrey Rimaszauskas, kontakt:  +48 535 037 130, 89 757 11 12, e-mail: sala.morag@wbp.olsztyn.pl