Mądrzy Cyfrowi – ferie zimowe dla uczniów klas 6 i 7

W drugiej połowie ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbywały się zajęcia z programu Mądrzy Cyfrowi.

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież została wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób poznawali wartości, dyskutować o nich, a także uczyli się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy rozwijali umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Uczestnicy korzystali z takich aplikacji jak: GOOGLE DOCS, DRIVE, FORMS, CANVA, PADLET, Pixlr, THINGLINK, KAHOOT, 3D BEAR AR, TOONTASTIC, TINKERCARD.

Efektem zajęć są pomysły na zmianę świata, po intensywnych warsztatach w bibliotece, młodzież ma 6 tygodni na samodzielną pracę. Po tym czasie ich pomysły zmian zostaną wysłane na ogólnopolski konkurs, na którym mają szansę wygrać nagrodę o wartości 10 tyć zł.

Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org

Ferie organizowane są dzięki wsparciu finansowemu w ramach zadań  Pełnomocnika Burmistrza Morąga ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Galeria: