Bibliotheca Bona Dekady

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu otrzymała tytuł „Bibliotheca Bona Dekady” w kategorii najlepszej biblioteki miejsko-gminnej Warmii i Mazur minionego dziesięciolecia. Jest to szczególna nagroda, ponieważ jest nadawana przez instytucję, która pełni nadzór merytoryczny nad wszystkimi bibliotekami w naszym regionie, czyli przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie i doskonale zna nasze działania. Dyrektor WBP w Olsztynie wraz z Marszałkiem województwa wręczając nagrodę podkreślił szczególne osiągnięcia morąskiej biblioteki, aktywność w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych, różnorodność działań oraz doskonałą współpracą na linii biblioteka – organizator – czytelnik.

Korzystając z okazji dziękujemy serdecznie wszystkim tym którzy korzystają z oferty kulturalnej naszej biblioteki i przyczynili się jednocześnie do naszego sukcesu.