Wystawa o drukach reformacyjnych „Słowo ważna rzecz”

„Słowo ważna rzecz” to tytuł wystawy prezentowanej w bibliotecznej galerii. Ekspozycja przygotowana została w związku z obchodami 500-lecia Reformacji. Prezentowała kolekcję starych druków z okresu reformacji znajdujących się w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Celem wystawy było ukazanie cennych zabytków piśmiennictwa z przełomu XVI i XVII w., w tym dzieł Marcina Lutra, Jana Kalwina, Jakuba Wujka z perspektywy wpływu ruchu reformacyjnego na rozwój sztuki drukarskiej, wzrostu znaczenia edukacji i języków narodowych w Europie oraz narodzin humanizmu. Plansze ukazywały temat reformacji w wymiarze uniwersalnym, pozawyznaniowym, podkreślając rolę, jaką odegrała ona dla dzisiejszej nauki i kultury. Wystawę uzupełniał ręcznie numerowany reprint pierwszego wydania Kancjonału Pruskiego autorstwa ks. Jerzego Wasiańskiego, który ukazał się nakładem drukarni Jana Henryka Hartunga w 1741 roku w  Królewcu. Do reprintu załączono opracowanie historii Kancjonału dwóch autorów profesora Janusza Jasińskiego i profesora Janusza Małłka oraz jako aneks zapis cyfrowy na płycie kancjonału po wszystkich uzupełnieniach o  pieśni aż do ostatniego z  1911 roku.

Wystawa składała się z 10 plansz, które prezentowane były w Wypożyczalni dla Dorosłych do 12 lutego 2018 r. w godzinach otwarcia działu.