O najstarszej nekropolii w Morągu

Morąska Izba Historyczna w Ratuszowych Piwnicach dziękuje za zwiedzanie ekspozycji zabytków pochodzących z byłego ewangelickiego cmentarza szpitalnego. Zostały one pozyskane w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych podczas remontu ul. Dąbrowskiego.

Cmentarz szpitalny był najstarszą nekropolią miejską i funkcjonował od pierwszej połowy XVIII wieku, a może i wcześniej już od późnego średniowiecza, najprawdopodobniej w sąsiedztwie cmentarza znajdowała się również kaplica. Został on zamknięty na przełomie XIX i XX wieku w momencie założenia obecnego szpitala komunalnego usytuowanego również na ul. Dąbrowskiego.

W trakcie badań archeologicznych rozpoznano 108 obiektów w postaci jam grobowych zawierających nie tylko ludzkie kości, ale również tzw. wyposażenie grobowe.

A były to takie przedmioty jak: szklany różaniec, guziki, elementy krucyfiksu, wachlarz wykonany z kości, fragmenty biżuterii wykonanej  z brązu, fajki do palenia tytoniu, wykonane z białej gliny, niektóre bogato zdobione.

Ponadto w trakcie badań archeologicznych pozyskano 121 obiektów ceramiki naczyniowej. Są to m. in. fragmenty naczyń kuchennych, np. garnków, można to stwierdzić po licznych znamionach wskazujących na bezpośredni kontakt z ogniem. Są również fragmenty talerzy, dzbanów, misek, elementy kafli piecowych, monety. Np. solid Fryderyka Wilhelma z 1737 r.

Wszystkie te zabytki, oprócz kości, można było zobaczyć w jednej z izb w Ratuszowych Piwnicach. Na życzenie zwiedzających udostępnialiśmy do wglądu na miejscu opracowanie w postaci „Sprawozdania z opracowaniem wyników z ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych na terenie historycznego cmentarza tzw. szpitalnego, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Morąg”.