Wystawa „Tajemne noce, zwykłe dni” w Wypożyczalni dla Dorosłych

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zaprezentowała kolejną wystawę plastyczną. Tym razem była to „Tajemne noce, zwykłe dni” – nokturny wykonane pastelami przez panią Jankę Ślefarską.

Autorka ukończyła liceum pedagogiczne, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku oraz studium podyplomowe w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała też muzykę i śpiew w ostródzkim Studium Nauczycielskim. Uzyskała II stopnie specjalizacji zawodowej. Przez ponad czterdzieści lat uczyła młodzież plastyki w szkołach na terenie Morąga. Swoje doświadczenia pedagogiczne przekazywała m.in. na łamach prasy fachowej – miesięcznika „Plastyka w Szkole”.

Oprócz działalności zawodowej zajmowała się pracą twórczą. Uczestniczyła w wielu wystawach, przeglądach i konkursach, m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Mrągowie. W 1990 r. prezentowała swoje akwarele, rysunki i prace olejne w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, a w 1994 r. cykl prac malarskich wykonanych techniką kolażu w Galerii Bakałarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju, a także za granicą, m.in. w Niemczech, USA, Danii i Holandii.

Prace można było podziwiać w Wypożyczalni dla Dorosłych od 16 sierpnia do 16 września 2017  r. w godzinach otwarcia działu.

Wernisaż wystawy odbył się 12 września 2017 r.

 

Galeria: