Konkurs wiedzy „Młodzież zapobiega pożarom”

Wspólne zdjęcie z nagrodami

24 marca 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej, którego celem jest popularyzowanie przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Głównymi organizatorami Turnieju był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przy wsparciu Urzędu Miejskiego i MBP w Morągu.

Uczestnikami konkursu była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W trakcie turnieju musiała się ona wykazać wiedzą związaną z zapobieganiem pożarów, ich główną przyczyną, a także znajomością na temat: sprzętu ratowniczo-gaśniczego, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, lasów, zbiorów, substancji niebezpiecznych, znać zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru, znać zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz znać organizację i zadania Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wyniki w załączonym protokole.

Galeria:

Załączniki