„Czego słuchasz?” – spotkanie z Grzegorzem Kasjaniukiem

Grzegorz Kasjaniuk i publiczność

20 lutego w Sali Wielofunkcyjnej odbyło się spotkanie z Grzegorzem Kasjaniukiem – autorem książki „Czego słuchasz?”. Pod tym samym tytułem został przeprowadzony wykład, w którym uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Gimnazjum Nr 1 w Morągu. Grzegorz Kasjaniuk, opierając się na własnych przeżyciach i doświadczeniach ludzi, których miał okazję spotkać, opowiedział o tym, jak muzyka może wpłynąć na człowieka. Mówił o pozytywnych wartościach, ale także o zagrożeniach, jakie mogą nieść za sobą treści zawarte w piosenkach i teledyskach. Dzięki wieloletniej praktyce, którą zdobył poprzez zaangażowanie w organizację festiwali i eventów muzycznych, opowiedział o różnych stronach oddziaływania, posługując się konkretnymi przykładami artystów i zespołów. Grzegorz Kasjaniuk zarówno w książce jak i na wykładach nie zachęca do całkowitej rezygnacji ze słuchania muzyki, ale namawia do przemyśleń i zastanowienia się nad jej wyborem.

Galeria: