Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

Zaproszenie na wystawę pokonkursową

W Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Dnia 30 listopada 2016 r. komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową można było podziwiać od 12 do 31 stycznia 2017 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 stycznia o godzinie 10:00 w Oddziale dla Dzieci.