Wystawa „Pasje rozwijamy – dzieciom pomagamy”

Wystawa „Pasje rozwijamy – dzieciom pomagamy”

„Pasje rozwijamy – dzieciom pomagamy” to efekty pracy mam działających w ramach Koła Dzieci Specjalnej Troski przy TPD w Morągu. Jedną z form ich aktywności są spotkania organizowane nie tylko w celach rozwijania pasji, do których należy m.in. rękodzieło, ale przede wszystkim możliwość integracji oraz oderwania się na chwilę od codzienności, wymiana doświadczeń i wsparcie w sprawach dotyczących wychowywania niepełnosprawnych dzieci. Wystawa rękodzieła, którą zobaczyć można w Wypożyczalni dla Dorosłych w terminie 15-31.07.2016 r. obejmuje kartki pocztowe, elementy ozdobne oraz biżuterię. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy!