Morąg i okolice – wystawa archiwalnych zdjęć

Morąg i okolice – wystawa archiwalnych zdjęć

Zapraszamy do zwiedzania wystawy archiwalnych fotografii pozyskanych od mieszkańców Morąga w ramach projektu zainicjowanego przez Ośrodek KARTA. Do działań związanych z programem należy gromadzenie i utrwalanie lokalnego dziedzictwa, na które składają się fotografie, dokumenty, kroniki, a także świadectwa osób ustnie relacjonujących wydarzenia z przeszłości. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu buduje archiwum, do jakiego należą zbiory przekazane przez lokalnych pasjonatów, historyków, a także zwykłych mieszkańców naszego miasta. Zebrane dotychczas zasoby udostępnione są w bibliotece oraz w Internecie http://morag.archiwa.org/. Część z nich znalazła się również na wystawie, którą można zobaczyć w Wypożyczalni dla Dorosłych (I piętro) w terminie 15.05-15.06.2016 r.