„Jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Polski lokalnej”-debata w bibliotece

Jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Polski lokalnej? Odpowiedzi na to pytanie udzielili uczestnicy debaty, która odbyła się 18 maja 2016 roku w Sali Wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, a także w 49 innych miejscowościach w całej Polsce.

Spotkanie zostało przeprowadzone w formie warsztatów, które toczyć się miały wokół następujących zagadnień:

  • Co motywuje do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej?
  • Jak można ułatwić mieszkańcom zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej?

Debata była częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To projekt, którego celem było wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności.

W majowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, reprezentanci lokalnych instytucji i organizacji, a także mieszkańcy. Zależało nam na wielostronności i zróżnicowaniu poglądów. Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, co motywuje do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej, biorąc pod uwagę opinie osób ze skrajnie różnych środowisk. Oczekiwaliśmy, że każdy z uczestników jako reprezentant danej społeczności będzie potrafił nakreślić, co utrudnia rozwój ludziom o podobnych preferencjach.

Galeria: