Wystawa „Na niebiesko dla Autyzmu”

Wystawa „Na niebiesko dla Autyzmu”

Wystawa „Na niebiesko dla Autyzmu” zawierająca prace wykonane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych oraz dzieci z autyzmem wraz z rodzicami. Zostały one wykonane podczas trwania projektu Dzień Świadomości na temat Autyzmu w Gminie Morąg zrealizowanego przez Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI. W ramach projektu zostały podjęte działania m.in.: warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli oraz spotkania edukacyjno – integracyjne dla rodzin wychowujących dzieci z autyzmem.

Wystawę zwiedzać można do 7 maja w Oddziale dla Dzieci