“Szlakami wyobraźni…” – wystawa w Oddziale dla Dzieci

Wernisaż wystawy „Szlakami wyobraźni po mapach dawnych i dawniejszych” odbył się 1 marca 2016 r. o godz. 13:00 w Oddziale dla Dzieci, w którym uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 4
w Morągu. Zwiedzając wystawę uczniowie zapoznali się z fotografiami prezentującymi najstarsze istniejące starodruki w zbiorach kartograficznych Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum. Wystawa obejmuje najciekawszą kartografię, czyli fotografie map znajdujących się w dwóch dziełach: Claudius Ptolemaeus, Cosmographia, Ulm 1486 oraz Abraham Ortelius, Theatrum orbis terrarum, Antwerpen 1592. Pierwsze z dzieł ukazuje wizję świata z czasów przed przewrotem kopernikańskim, drugie zaś mapy świata już po wielkich odkryciach geograficznych.

plakat

Podczas spotkania uczniowie poznali również historię kartografii oraz rodzaje i zastosowanie map,
a także wykonali ciekawe zadania połączone z praktycznym wykorzystaniem księgozbioru z zakresu geografii.

z2

Ekspozycja powstała dzięki współpracy Urzędu Miasta Olsztyna, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, pod honorowym patronatem Metropolity Warmińskiego i Prezydenta Miasta Olsztyna.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy do końca marca w Oddziale dla Dzieci.

Galeria: