“Park zwierząt” – Wystawa fotograficzna

Plakat z wiewiórką

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę fotograficzną pod tytułem “Park zwierząt”. Autorzy zdjęć, Mateusz Kaca i Adam Pawlukiewicz, przybliżają nam mieszkańców parku poprzez fotografię. Ekspozycję można podziwiać w Wypożyczalni dla Dorosłych od 23 października do 30 listopada 2015 r. w godzinach otwarcia działu.

Park Zwierząt powstał w 2011 roku, należy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Wcześniej placówka hodowała tylko konie na potrzeby hipoterapii. Początki były skromne: ogrodzony został niewielki teren o powierzchni około 0,5 ha i zaadoptowano budynek gospodarczy na owczarnię. Pierwszymi zwierzętami, które przyjechały były owce kameruńskie i kozy burskie. W następnym roku powstały kolejne wybiegi i pomieszczenia. Przybywały też nowe zwierzęta, które Ośrodek otrzymywał z ogrodów zoologicznych lub od hodowców. Pojawiły się króliki, lamy, osiołek, owce św. Jakuba, daniele. W 2013 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie przekazała placówce około 5 ha ziemi i dzięki temu park mógł się powiększyć. Przygotowano nowe, duże wybiegi m.in. dla danieli i jeleni sika – gatunku z Dalekiego Wschodu. Powstał też wybieg dla emu – australijskich nielotów nazywanych strusiami. W kolejnych latach wybudowano woliery dla ptaków i wiewiórek. Powstała wieża widokowa, która ułatwia obserwację zwierząt. Obecnie park zajmuje powierzchnię około 7 ha. Można w nim obejrzeć wiele gatunków zwierząt: lamy, alpaki, daniele, jelenie sika, emu, kozy burskie, owce kameruńskie, kangury Walabie Bennetta, króliki, wiewiórki japońskie, papugi australijskie, drób ozdobny m.in. największe kury na świecie Brahmy, perliczki, bażanty i pawie indyjskie. O porządek i dobrostan zwierząt dbają pracownicy i uczniowie Ośrodka.

Wizyta w parku to niezapomniane wrażenia związane z obserwacją zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych, a także możliwość bezpośredniego kontaktu z wybranymi gatunkami. Po jego zwiedzeniu dzieci mogą jeszcze miło spędzić czas na terenie. placu zabaw, kompleksu boisk czy siłowni zewnętrznej.

Jesienią 2015 r. otwarte zostało arboretum sąsiadujące z parkiem zwierząt i także udostępnione zwiedzającym. Na terenie 2 ha utworzono kolekcję 250 gatunków roślin oraz wykonano dwa stawy. Park zwierząt i arboretum położone są na terenie o ciekawym krajobrazie, wśród starodrzewu dębowego, idealnie nadającego się do rodzinnych spacerów.

Ośrodek w Szymanowie serdecznie zaprasza do odwiedzania tych miejsc. Można je zwiedzać indywidualnie i grupowo (grupy po wcześniejszym uzgodnieniu). Wejście jest bezpłatne. Park otwarty jest we wszystkie dni tygodnia, zimą w godzinach od 8.00 do 15.00, a latem do godziny 20.00.