Wystawa “Rysują, bo lubią…”

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zorganizowała wyjątkową wystawę prac pt. “Rysują, bo lubią…”. Twórczość swą prezentowały uczennice z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu. Do tych utalentowanych należą: Martyna Włodarska, Anna Bułak, Magdalena Flak, Oliwia Jaworska i Katarzyna Kwiatek. Opiekunem owej grupy jest Pani Agata Joanna Banach-Pająk, która zachęciła uczennice do pokazania swych dzieł właśnie w bibliotece. Kilka słów od niej samej:

Rysunek jeszcze niedawno był w szkołach obowiązkowy. Obok innych przedmiotów rozwijał wyobraźnię, myślenie przestrzenne i umiejętność obserwacji. Grafomotoryka uczniów doskonalona była na zajęciach plastycznych i technicznych więc trudności w pisaniu niwelowały się w sposób naturalny . Od absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wymaga się kreatywności, jednocześnie wyrzucając przedmioty artystyczne z siatki godzin. Zajęcia plastyczne/artystyczne zepchnięto na margines edukacji , ale my z tego marginesu uczyniłyśmy nasz azyl, naszą przystań dla pasji, zainteresowań albo zwyczajnie dla relaksu.

Od kilkunastu lat zajmuję się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży a praca z młodymi osobami wciąż potwierdza konieczność takich działań. Tworzenie, rysowanie, malowanie, pisanie pamiętników lub blogów, wierszy, to nieodzowny element dojrzewania, rozwoju osobowości i porządkowania emocji u młodych ludzi. Radzenie sobie z uczuciami, wyrażanie siebie i dzielenie się myślami z innymi, jest naturalną potrzebą każdego z nas i dlatego warto zadbać o pielęgnowanie wrażliwości i uczyć sposobów jej wyrażania…

18 września o godzinie 17:00 w Wypożyczalni dla Dorosłych odbył się wernisaż wystawy “Rysuję ,bo lubię..”. Autorki prezentowanych prac: Martyna Włodarska, Anna Bułak, Magdalena Flak, Oliwia Jaworska i Katarzyna Kwiatek spotkały się z czytelnikami biblioteki, przyjaciółmi i rodziną. Uczestnicy spotkania podziwiali prace wyeksponowane w “Małej Galerii”, gratulując autorkom umiejętności i talentu. Nie zabrakło też podziękowań dla opiekunki tej grupy Agaty Joanny Banach-Pająk, która zachęciła uczennice do pokazania swych dzieł w bibliotece. Panie chętnie opowiadały o swoich pasjach, inspiracjach i planach na przyszłość. Okazało się, że rysunek otwiera nie tylko wyobraźnię, ale także drzwi na wyższe uczelnie.

Wystawę można było zwiedzać od 9 września do 22 października 2015 roku w godzinach otwarcia biblioteki.

Galeria:

Kliknij w miniaturkę, aby powiększyć