Projekt „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu”

Biblioteka+

Remont realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Opis programu – zadanie obejmuje następujący zakres:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej,
  • remont sali wielofunkcyjnej,
  • remont korytarza,
  • wymiana stolarki drzwiowej,
  • remont zużytej instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
  • zakup sprzętu elektronicznego,
  • zakup wyposażenia meblowego,
  • zakup wyposażenia do Kącika dla dzieci z dysfunkcją do Oddziału Dla Dzieci,
  • zakup sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego pracowników,
  • wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Termin realizacji 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r.