Pasowanie na Czytelnika

W Oddziale dla Dzieci w miesiącu maju, jak co roku, dzieci z najstarszych grup morąskich przedszkoli oraz uczniowie klas 0 szkół podstawowych mieli możliwość wzięcia udziału w Pasowaniu na Czytelnika. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z procesem powstawania książki, jak również z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki. Wspólnie omówiliśmy sposób, jaki należy traktować wypożyczane książki i czasopisma. Wielką radość wywołała bajka Czerwony Kapturek, podczas której dzieci musiały wcielić się w różne role bohaterów utworu.

Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli uroczystą przysięgę, po której otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kolorowe książeczki. W uroczystości wzięło niemal dwieście osób, którym serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do korzystania z zasobów biblioteki.

Galeria: