Uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej”

W piątek, 7 marca 2014 r. podczas gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie minister Bogdan Zdrojewski nagrodził pierwszą dziesiątkę laureatów Rankingu Bibliotek, organizowanego przez Instytut Książki we współpracy z “Rzeczpospolitą”. Docenione zostały osoby, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.

dyplom

Reprezentująca Miejską Bibliotekę Publiczną w Morągu, Aleksandra Stanowska, odebrała z rąk samego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodę, za zajęcie 5 miejsca w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i Rzeczpospolitej. Specjalne wyróżnienia odebrali także bibliotekarze i osoby pracujące na rzecz bibliotek, które w sposób szczególny wyróżniły się w 2013 r. swoimi działaniami i zostały docenione w konkursach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Akademii Orange oraz Instytutu Książki.foto

Biblioteki są niezwykle ważne, ponieważ to jedyne instytucje kultury, które mocą ustawy istnieją w każdej gminie, tworząc sieć ponad ośmiu tysięcy placówek w całym kraju. Są także instytucjami zaufania publicznego, które w skuteczny sposób przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Jesteśmy dumni z wyróżnienia.
foto3