Projekt – „Postaw na pracę”

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zaprasza serdecznie osoby niepełnosprawne do udziału w ogólnopolskim projekcie “Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczenia społecznego poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, wyposażenia w umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zmobilizowania do aktywnego jej poszukiwania. Szkolenia będą odbywały się indywidualnie, jak również grupowo. Na zajęcia będą zapraszani specjaliści, eksperci oraz trenerzy, którzy będą pomagać uczestnikom osiągnąć cel projektu. Będzie on realizowany w 2014 r. na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu i potrwa 10 miesięcy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie http://www.aktywizacja.org.pl/. Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy.


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Osoby do kontaktu:
W sprawach organizacyjnych: Joanna Farulewska, Kierownik Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu,
Tel.: 89-757-11-12, e- mail: czytelnia.morag@wbp.olsztyn.pl

W sprawach rekrutacyjnych: Zbigniew Rogalski, Specjalista ds. rekrutacji Fundacja Aktywizacja, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku
Tel. +48 511 944 195 | Tel. 85 679 26 45,
e-mail: zbigniew.rogalski@idn.org.pl

Załączniki