Konkurs plastyczny „Pluszowy miś najlepszym przyjacielem”

Plakat konkursu "Pluszowy miś najlepszym przyjacielem", w tle pluszowy miś trzyma serduszko z napisem "I love you!"

Biblioteka Publiczno-Szkolna w Jurkach ogłosiła konkurs plastyczny “Pluszowy miś najlepszym przyjacielem” przeznaczony dla dzieci z klas 0-6. Prace wykonane w dowolnej technice należało złożyć w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Jurkach do 13.12.2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbyło się w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Jurkach 20.12.2012 o godz. 10.00.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczno-Szkolna w Jurkach.
 2. Cele konkursu:
  • rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych,
  • wymiana doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży,
  • możliwość prezentacji i popularyzacji swojej twórczości.
 3. Warunki uczestnictwa:
  • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z klas 0-VI szkoły podstawowej,
  • warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o podanej tematyce z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
 4. Kryteria oceny pracy plastycznej:
  • zgodność z tematem;
  • wkład pracy własnej;
  • estetyka wykonanej pracy;
  • pomysłowość;
  • umiejętność wykorzystania różnorodnych materiałów.
 5. Kategorie:
  • szkoły podstawowe klasy 0-III
  • szkoły podstawowe klasy IV-VI
 6. Opis pracy: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła.
 7. Prace należy złożyć w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Jurkach do 13.12.2012 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 20.12.2012 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Jurkach.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.