Wystawa z okazji 72-ej rocznicy deportacji Polaków na Sybir

Plakat "Sybiracy", na plakacie dawne zdjęcie rodziny sybiraków w czasie zimy

Od 18 kwietnia do 15 maja 2012 roku w Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, można było obejrzeć wystawę upamiętniającą deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS (1939-1941).

Wystawa pokazywała działalność sowieckiego aparatu represji służącą polityce wyniszczenia społeczeństwa polskiego po agresji ZSRS na Polskę 17 września 1939 roku. Szczegółowo przedstawia deportacje ludności polskiej w województwa białostockiego na wschód – mechanizm tworzenia list deportacyjnych, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu.

Jej zasadniczą część poświecono czterem wielkim deportacjom z lat 1940-1941. Następnie omówiono losy zesłańców, szczególnie dzieci polskich i żołnierzy Armii Polskiej, utworzonej na mocy porozumienia Sikorski-Majski. Kolejna część wystawy dotyczy repatriacji ludności polskiej ze Związku Sowieckiego.

Na wystawie wykorzystano kopie dokumentów, map, fotografii, listów, przedmioty codziennego użytku oraz pamiątki przywiezione z Syberii i Kazachstanu, wykonane przez zesłańców. Archiwalia pochodzą ze zbiorów Oddziału IPN w Białymstoku, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i osób prywatnych – członków Związku Sybiraków.

Zapraszamy