Szkolenie dla osób 50+

Plakat zachęcający na szkolenie, w tle senior i nauczyciel przy komputerze

W ramach projektu “Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach”zrealizowane zostało szkolenie z podstaw obsługi komputera i użytkowania sieci Internet dla osób 50+. Podczas spotkania organizacyjnego zostały stworzone dwie grupy, które systematycznie spotykały się co tydzień (czwartek, piątek) na dwugodzinnych zajęciach, które prowadzone były przez cybernawigatora – wolontariusza Krzysztofa Dąbkowskiego w Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu. Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kursu podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystania komputera, będących podstawą do dalszego samokształcenia. Uczestnicy projektu na zajęciach zaznajomili się z uniwersalnymi zasadami pracy z komputerem, obsługi programów pracujących w systemie WINDOWS oraz zarządzaniem danych.

Dodatkowo prowadzone były “Konsultacje komputerowe”, w czasie których udzielane były porady i pomoc osobom starszym i bezrobotnym w utrwaleniu wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć, jak również uzupełnienie wiadomości dla osób, których z przyczyn osobistych nie było na szkoleniu w danym dniu. Dyżury prowadzili cyberbibliotekarz Ewa Kośnik-Dąbkowska od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00 oraz wolontariusz Piotr Jankowski w każdą sobotę miesiąca od 10.00 do 13.00.

Logo Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Godło ambasady USA w Warszawie Logo cybernawigatorzy w bibliotekach

Galeria:

Publikacja została sfinansowana ze środków pochodzących z darowizny Departamentu Stanu USA.
Zawarte w niej opinie, stwierdzenia i konkluzje wyrażają przekonania autora/autorów i niekoniecznie
odzwierciedlają stanowisko Departamentu Stanu USA