Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu nagrodzona w konkursie na „Bibliotekę z dobrym klimatem społecznym”

Dyplom "Biblioteka z dobrym klimatem społecznym"

7.12.2011 w olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek na temat wspierania rozwoju i modernizacji małych bibliotek publicznych. Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu dla Gminnych Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek, który odbył się w ramach PRB, a głównym organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Zgłosiło się 13 bibliotek wiodących i partnerskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

Konkurs “Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” rozpoczął się 15.12.2010 roku i trwał aż do września 2011 roku. Miał na celu wypromowanie modelowych rozwiązań zastosowanych w bibliotekach publicznych w ramach funkcjonowania Gminnych Koalicji. Rozwiązania miały być dla bibliotekarzy inspiracją do wzbogacenia oferty w ich placówkach poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym i nowatorskie metody działania.