Rozwój lokalnych bibliotek jak centrów wiedzy, informacji i kultury – wizyta studyjna grupy gruzińskich bibliotekarek w Polsce.

Zdjęcie grupowe gruzińskich bibliotekarzy z pracownikami biblioteki

27.09.2011 r. Miejską Bibliotekę Publiczną w Morągu odwiedzili goście z Gruzji. W wizycie wzięło udział 12 osób z zagranicy. Bibliotekarki, już przeszkolone i mające konkretne osiągnięcia podczas realizacji projektu 2010 r., oraz nowe osoby, z bibliotek nie uczestniczących uprzednio w projekcie – z regionów Imeretii i Gurii w zachodniej Gruzji. Wśród uczestniczek wizyty były także trenerki – osoby mające przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenia profesjonalne. Grupie towarzyszył również tłumacz języka gruzińskiego oraz przedstawiciele FRSI, realizatora projektu i organizatora wizyty.

Wrześniowa wizyta studyjna jest kontynuacją zrealizowanego przez FRSI w 2010 roku pilotażowego projektu pn. Rozwój osobisty i podwyższenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarek drogą do integracji środowiska lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców w wybranych municypalitetach regionu Imeretii (współfinansowanie w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ RP w roku 2010).

Wizyta w Polsce ma na celu wspieranie środowiska bibliotekarskiego w wybranych regionach Gruzji (Imeretia i Guria) w działaniach na rzecz jego rozwoju i lepszego zaspakajania potrzeb mieszkańców (użytkowników bibliotek).

Doświadczenia do pracy ze środowiskiem bibliotekarskim FRSI czerpie z prowadzonego w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek (2009-2013). Trenerzy szkolący kadry gruzińskie obligatoryjnie muszą się wykazać znajomością bibliotek i praktyką pracy z bibliotekarzami. Programy wizyty, szkoleń, warsztatów są uzgadniane i konsultowane ze stroną gruzińską, która uczestniczy w ich przygotowaniu jak również odpowiada za dostosowanie ich do warunków gruzińskich.

Partnerami projektu ze strony gruzińskiej są Insitute of Values z Tbilisi oraz Główna Biblioteka Naukowa miasta Kutaisi im. I. Czawczawadze.

Logo Insitute of Values Tbilisi Logo Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego