Spotkanie z Janem Dąbrowskim

Plakat spotkania autorskiego

29 marca 2011 roku bibliotekę odwiedził Pan Jan Dąbrowski, okazją do spotkania i rozmowy było wydanie jego najnowszej książki “2010 rok wielkich rocznic miast i wsi powiatu ostródzkiego”.

Książka pod red. Jana Dąbrowskiego jest swobodną formą panoramy dziejów ziem obecnego powiatu ostródzkiego ze szczególnym podkreśleniem 20-lecia odrodzonej samorządności.