Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych w bibliotece!

Logo Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Z początkiem stycznia 2011 roku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych rozpoczęło współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Morągu. W każda sobotę w godzinach 9.00 – 14.00 przedstawiciel CWOP służy bezpłatną pomocą przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz osobom prywatnym, chcącym rozpocząć pracę z taką organizacją.

Każdy, kto odwiedzi punkt konsultacyjny w bibliotece może liczyć na informacje i porady ogólne, jak również specjalistyczne z zakresu księgowości, zakładania organizacji, aktualnych konkursów, konferencji, szkoleń itp., rejestracji i sprawozdawczości OPP, przygotowania projektów, pisania wniosków, realizacji i zarządzania projektem oraz wielu, wielu innych.Przedsięwzięcie finansowane
jest w ramach projektu COPy Warmii i Mazur.
Szczegółowe informacje na temat Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych dostępne są na stronie www.cwop.org.pl

“COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” realizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Siecią Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”